• +66 (0) 2246 2550-3
  • support@bluesystem.co.th
  • The Nine Tower,
    Rama 9, Bangkok, TH

ประวัติบริษัท ( History )

          ปัจจุบันบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้มีการนำระบบ IT มาใช้เพื่อรองรับกับการจัดการและบริหารข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทต่างๆจึงจำเป็นต้องอาศัยทีมงานผู้มีประสบการณ์ทางด้าน IT ที่มีความน่าเชื่อถือ เข้ามาบริหารจัดการระบบข้อมูลภายในต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่นั่นหมายถึงบริษัทต้องลงทุนกับระบบ IT ทั้งในด้านของ

          -    Implement System
          -    Development System
          -    Maintenance System

          เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานและให้บริการ กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมี การจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่มีประสบการณ์

          กลุ่มผู้บริหารจึงได้เล็งเห็นโอกาศทางธุรกิจที่จะช่วยลดภาระต้นทุนของการจัดการระบบ IT ของธุรกิจประเภทนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท บลูซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ขึ้น ในปี พ.ศ. 2553 โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ทางด้าน IT มากว่า 15 ปี มาช่วยบริหารภาระต้นทุนที่เกิดจากการจัดการระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

           มุ่งมันที่จะเป็นผู้นำทางด้านการจัดการระบบสารสนเทศ ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

 พันธกิจ (Mission)

  • ให้บริการด้านระบบสารสนเทศแบบครบวงจร ที่มีประสิทธิผลด้วยระดับต้นทุนที่ต่ำและตรงตามความคาดหวังของลูกค้า โดยมีหลักคือ บริษัทและลูกค้าจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน บริษัทเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบระยะยาวได้นั้น จะต้องให้บริการที่มีคุณภาพที่สุด
  • การบริหารจัดการที่ดีเลิศ อันเกิดจากความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของบุคลากรมืออาชีพ โดยการใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งระบบความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ

 

เป้าหมาย (Goal)

  • มุ่งมั่นดำเนินการให้เป็นผู้นำการบริการทางธุรกิจ IT โดยการพัฒนาบุคลากร และคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและพึงพอใจในคุณภาพสูงสุด
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิก “ยอมรับคุกกี้” หากท่านยินยอมให้จัดเก็บคุกกี้จากอุปกรณ์ของคุณตามนโยบายคุกกี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน นโยบายคุกกี้